Om Aros

AROS arkitekter AS

AROS arkitekter AS ble etablert 1. april 2013. På få måneder vokste selskapet til 12 medarbeidere - herunder sivilarkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekt, arealplanleggere, bygningsingeniører og DAK-operatører. Vi er nå 18 ansatte.

«Gamle» AROS ble oppkjøpt av Rambøll Norge AS i 2008, og overtok dermed alle rettigheter og arkiver fra tidligere virksomhet.

«Nye» AROS har kontoradresse i Langgaten 10 i Sandnes, og kan tilby hele spekteret av planleggingstjenester fra første tomteanalyser og mulighetsstudier, via reguleringsplaner, til prosjektering av ferdige byggverk inklusive interiør- og landskapsutforming.

Flere av medarbeiderne har jobbet sammen over 25 år. Deres erfaring, sammen med dyktige yngre krefter, gir gode prosjekter som lar seg realisere, både økonomisk og teknisk.

AROS besitter kompetanse innenfor følgende områder:

-        Mulighetsstudier og tomteanalyser
-        Landskapsanalyser og landskapsarkitektur
-        Reguleringsplaner
-        Småhus og hytter
-        Større boligprosjekter
-        Byforming
-        Kombinerte kontor/næringsbygg
-        Spesialiserte næringsbygg
-        Kulturbygg

AROS har tett samarbeid, også eiermessig, med JAJA architects i København, Spiss arkitektur og plan i Kristiansand og Siv.ing Geir Gausland AS. Tilsammen kan vi sette sammen «det beste team» for hvilket som helst prosjekt blant 40 høyt kvalifiserte medarbeidere.