Aros logo

Gautesete skole

Kategori:
Sted:
År:
Rolle:
Fase:

Gautesete barneskole fra 1995 skulle konverteres fra barneskole til ungdomsskole. Deler av bygningsmassen var uegnet for det nye formålet og det ble utarbeidet flere alternativ vurderinger for politisk godkjenning. De samme bygningsdeler var også uegnet for å oppnå nye energikrav og var erstattet av en ny konstruksjon i passivhus standard som knyttet sammen hele eksisterende bygningsmassen til skolens aula med scene, musikkrom, kantine, vrimleareal og mat og helse rom.  Vi har både i fasade og interiør lagt vekt på å bruke solide materialer med et robust utrykk for å tydeliggjøre samspillet mellom nytt og eksisterende både i utrykk og kvalitet. Areal- og energieffektive løsninger ble videre prosjektert i samarbeid med tekniske konsulenter for å oppnå Stavanger kommunens høye ambisjoner for energibesparelser og redusert CO2 fotavtrykk.

Gautesete barneskole fra 1995 skulle konverteres fra barneskole til ungdomsskole. Deler av bygningsmassen var uegnet for det nye formålet og det ble utarbeidet flere alternativ vurderinger for politisk godkjenning. De samme bygningsdeler var også uegnet for å oppnå nye energikrav og var erstattet av en ny konstruksjon i passivhus standard som knyttet sammen hele eksisterende bygningsmassen til skolens aula med scene, musikkrom, kantine, vrimleareal og mat og helse rom.  Vi har både i fasade og interiør lagt vekt på å bruke solide materialer med et robust utrykk for å tydeliggjøre samspillet mellom nytt og eksisterende både i utrykk og kvalitet. Areal- og energieffektive løsninger ble videre prosjektert i samarbeid med tekniske konsulenter for å oppnå Stavanger kommunens høye ambisjoner for energibesparelser og redusert CO2 fotavtrykk.