Aros logo

Sandnes friskole

Kategori:
Sted:
År:
Rolle:
Fase:

Bygget er et eldre industribygg utformet i Bauhaus-stil, som frem til 1980-tallet huset Sandnes møbelfabrikk. I senere tid har bygget hatt funksjon som skolebygg for Sandnes Friskole, med elever fra 1 til 10 klasse.

Prosjektet gikk ut på å rehabilitere bygget. Fasadene har i stor grad blitt tilbakeført til opprinnelig stil, med utskiftning av dører og vinduer samt nye farger på fasaden. Innvendig er det bygd om med fokus på universell utforming. Bygget var i bruk gjennom hele byggeperioden, som medførte flere byggetrinn over flere år, og spesielle krav og hensyn til logistikk i byggeperioden.

 

 

Sandnes Friskole

Bygget er et eldre industribygg utformet i Bauhaus-stil, som frem til 1980-tallet huset Sandnes møbelfabrikk. I senere tid har bygget hatt funksjon som skolebygg for Sandnes Friskole, med elever fra 1 til 10 klasse.

Prosjektet gikk ut på å rehabilitere bygget. Fasadene har i stor grad blitt tilbakeført til opprinnelig stil, med utskiftning av dører og vinduer samt nye farger på fasaden. Innvendig er det bygd om med fokus på universell utforming. Bygget var i bruk gjennom hele byggeperioden, som medførte flere byggetrinn over flere år, og spesielle krav og hensyn til logistikk i byggeperioden.