Aros logo

Westcontrol

Kategori:
Sted:
År:
Rolle:
Fase:

Nytt administrasjonsbygg, produksjonshall og lager.

Westcontrols administrasjonsbygg på Tau

Nytt administrasjonsbygg, produksjonshall og lager.