Aros logo

Visjon

Vår visjon handler om å skape inkluderende og tilgjengelige miljøer for alle. Vi mener at arkitektur skal være for alle, uavhengig av bakgrunn, evner eller økonomi. Vi tar sikte på å utforme bygninger som fremmer universell utforming og sosial inkludering, slik at alle kan dra nytte av og føle seg velkomne i våre verk.

Bærekraft

AROS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos oss kan du sende forslag til post@aros.no.

NB! Husk å bruke likt bildeformat på disse bildene